ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Για να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ο πελάτης πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και υποχρεούται τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που καταχωρεί να είναι αληθή και πλήρη για να ολοκληρώνονται οι συναλλαγές και οι παραγγελίες ομαλά και χωρίς προβλήματα. Το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιες από τις υποχρεώσεις της δεν ολοκληρωθούν εξ' ολοκλήρου ή έγκαιρα εξαιτίας της λανθασμένης καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων από την μεριά του χρήστη. Επίσης, ο παρόν διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε προσωπικού λογαριασμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία είναι αναληθή ή η χρήση του λογαριασμού του είναι καταχρηστική.
    Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού είναι: I) Ονοματεπώνυμο, II) Ε-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ΙΙΙ) Αριθμός σταθερού τηλεφώνου ή κινητού, IV) Διεύθυνση, V) Ταχυδρομικός Κώδικας. Ο πελάτης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα και υποχρεούται να τροποποιεί τα προσωπικά του δεδομένα εφόσον επέρχεται κάποια μεταβολή σε αυτά όπως επίσης και την διαγραφή τους. Τα στοιχεία των πελατών διατηρούνται μόνο όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι πελάτες και διαγράφονται άμεσα μόλις διαγράφει ο προσωπικός του λογαριασμό από τον ίδιο τον χρήστη. Το www.gyaliailiou.gr δεσμεύεται να διαφυλάσσει και να προστατεύει το σύνολο των δεδομένων των χρηστών του σύμφωνα με τους όρους και κανόνες της Ελληνικής νομοθεσίας (ν.2472/1997) και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτους. Οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται με εταιρεία courier όπου είναι και η μοναδική περίπτωση γνωστοποίησης των στοιχείων του χρήστη με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
    Τέλος, για την ομαλή και σωστή ολοκλήρωση οποιαδήποτε παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει όπως και τυχών τηλεφωνική επικοινωνία στους αριθμούς τηλεφώνων που δηλώνεται κατά την διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

Back to top