ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

    Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του να την ακυρώσει. Εάν το προϊόν δεν έχει φύγει από το φυσικό χώρο του καταστήματος προς παράδοση, ο πελάτης δεν χρεώνεται τίποτα και το www.gyaliailiou.gr οφείλει να του επιστρέψει τα καταβληθέντα χρήματα του. Όταν η αποστολή του προϊόντος έχει ολοκληρωθεί και ο πελάτης δεν αποδέχεται άμεσα για οποιοδήποτε λόγο την παραλαβή του προϊόντος η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο εάν το προϊόν έχει μείνει ανέπαφο, ακέραιο στην αρχική του συσκευασία και χωρίς άλλη προϋπόθεση με μοναδική χρέωση τα έξοδα αποστολής προς τον πελάτη ασχέτως από το ύψος παραγγελίας των προϊόντων.
    Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αποδεχτεί το προϊόν και για οποιοδήποτε λόγο θέλει να το επιστρέψει, πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, να ενημερώσει το www.gyaliailiou.gr μέσω E-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Το προϊόν πρέπει να έχει μείνει ανέπαφο και ακέραιο  στην αρχική του συσκευασία που του παραδόθηκε. Η επιστροφή θα γίνεται με courier (ιδιωτικός ταχυμεταφορέας) της δικής του επιλογής και με δική του χρέωση των εξόδων αποστολής.
    Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να αλλάξει το αγορασμένο προϊόν με κάποιο άλλο, πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, να ενημερώσει το www.gyaliailiou.gr μέσω E-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Το δικαίωμα αλλαγής ισχύει αυστηρά για μία φορά και μόνο. Θα υπολογίζεται το κόστος της παραγγελίας του προϊόντος που θα αντικαταστήσει το αρχικό προϊόν και θα αφαιρείται το κόστος της παραγγελίας του αρχικού προϊόντος.   Η πιθανή διαφορά που μπορεί να προκύψει, πρέπει να καταβληθεί άμεσα στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει την αλλαγή με ένα προϊόν μεγαλύτερης αξίας από το αρχικό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής. Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει την αλλαγή με ένα προϊόν μικρότερης αξίας από το αρχικό προϊόν το www.gyaliailiou.gr είναι υποχρεωμένο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αλλαγής να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό.
    Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρούνται αυστηρά οι παραπάνω όροι, το www.gyaliailiou.gr δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος και ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει έναντι του πελάτη.
    Στην περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή διαφορετικό από αυτό που παρήγγειλε ο πελάτης πρέπει εντός 3 εργάσιμων ημερών να ενημερώσει το www.gyaliailiou.gr μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail) για την αντικατάσταση του. Η αντικατάσταση, εφόσον το προϊόν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο, θα γίνεται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την στιγμή παραλαβής στην έδρα του www.gyaliailiou.gr του ελαττωματικού ή διαφορετικού προϊόντος από την παραγγελία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο πελάτη. Εάν το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, η αντικατάσταση θα γίνεται όταν ο προμηθευτής θα παραδώσει στο www.gyaliailiou.gr εκ νέου το συγκεκριμένο προϊόν και ο πελάτης θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στον πελάτη.
    Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ που βρίσκεται στο www.gyaliailiou.gr. Τηλεφωνικές ακυρώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να αναφέρεται και ο τραπεζικός λογαριασμός του υπό την μορφή ΙΒΑΝ και η τράπεζα όπου ανήκει. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή που θα παραδοθεί το προϊόν στην έδρα του www.gyaliailiou.gr, στο λογαριασμό που μας έχει υποδείξει ο πελάτης.
    Τέλος, σε περίπτωση ειδικής παραγγελίας κάποιου προϊόντος από τον πελάτη, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη και μόνο δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές ή αλλαγές για οποιαδήποτε λόγο και το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον πελάτη. Για να προχωρήσει κάποια ειδική παραγγελία πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως το προϊόν.


 

Back to top