ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

    Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις έχουν ως σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου www.gyaliailiou.gr. Ο επισκέπτης ή χρήστης ή πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσεως και σε κάθε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους από αυτούς οφείλει να μην κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι ο πελάτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

    Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντα διαδικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.gyaliailiou.gr και προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία , το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κείμενα, φωτογραφίες, αναπαραγωγή εικόνων (video), γραφικών, σχεδίων, σήματα/λογότυπα, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει πάσης φύσεως αρχεία. Δεν αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.gyaliailiou.gr πνευματικά δικαιώματα τρίτων όπως πχ. συνεργατών, προμηθευτών κτλ. Απαγορεύεται ρητώς η εν όλο ή εν μέρει οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση,  τροποποίηση, διανομή, downloading, αποθήκευση και μεταπώληση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Για να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ο πελάτης πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και υποχρεούται τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που καταχωρεί να είναι αληθή και πλήρη για να ολοκληρώνονται οι συναλλαγές και οι παραγγελίες ομαλά και χωρίς προβλήματα. Το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιες από τις υποχρεώσεις της δεν ολοκληρωθούν εξ' ολοκλήρου ή έγκαιρα εξαιτίας της λανθασμένης καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων από την μεριά του χρήστη. Επίσης, ο παρόν διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε προσωπικού λογαριασμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία είναι αναληθή ή η χρήση του λογαριασμού του είναι καταχρηστική.
    Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού είναι: I) Ονοματεπώνυμο, II) Ε-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ΙΙΙ) Αριθμός σταθερού τηλεφώνου ή κινητού, IV) Διεύθυνση, V) Ταχυδρομικός Κώδικας. Ο πελάτης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα και υποχρεούται να τροποποιεί τα προσωπικά του δεδομένα εφόσον επέρχεται κάποια μεταβολή σε αυτά όπως επίσης και την διαγραφή τους. Τα στοιχεία των πελατών διατηρούνται μόνο όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι πελάτες και διαγράφονται άμεσα μόλις διαγράφει ο προσωπικός του λογαριασμό από τον ίδιο τον χρήστη. Το www.gyaliailiou.gr δεσμεύεται να διαφυλάσσει και να προστατεύει το σύνολο των δεδομένων των χρηστών του σύμφωνα με τους όρους και κανόνες της Ελληνικής νομοθεσίας (ν.2472/1997) και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτους. Οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται με εταιρεία courier όπου είναι και η μοναδική περίπτωση γνωστοποίησης των στοιχείων του χρήστη με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
    Τέλος, για την ομαλή και σωστή ολοκλήρωση οποιαδήποτε παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει όπως και τυχών τηλεφωνική επικοινωνία στους αριθμούς τηλεφώνων που δηλώνεται κατά την διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Τα στοιχεία των πελατών κατά την περιήγηση στον διαδικτυακό αυτό τόπο παραμένουν μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο κωδικός εισόδου (E-mail) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (Password), είναι απαραίτητοι για την ασφαλή πρόσβαση στο προσωπικό λογαριασμό του κάθε χρήστη. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ο εκάστοτε πελάτης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του και απόκρυψης από τρίτα άτομα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει άμεσα να μας ενημερώσετε ή να προβείτε στην διαδικασία έκδοσης νέου προσωπικού κωδικού ασφαλείας, σε διαφορετική περίπτωση το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του προσωπικού λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας προτείνουμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζεται τους κωδικούς ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να χρησιμοποιείτε κωδικούς δύσκολα ανιχνεύσιμους χρησιμοποιώντας συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

    Το www.gyaliailiou.gr δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Παρόλα αυτά το www.gyaliailiou.gr δεν εγγυάται ότι η περιγραφή των προϊόντων είναι ακριβής, ολοκληρωμένη, αλάνθαστη και πλήρως ενημερωμένη και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών που εμφανίζονται όσο και για τυχών λάθη και παραλείψεις σε φωτογραφίες και τεχνικές λεπτομέρειες καθώς αυτές παρέχονται από τους συνεργάτες και προμηθευτές.
    Όλες οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο www.gyaliailiou.gr είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23%. Τα έξοδα αποστολής είναι πρόσθετη χρέωση και το συνολικό κόστος μιας παραγγελίας θα εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της.
    Το www.gyaliailiou.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των αναγραφόμενων τιμών των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο πελάτης έχει ολοκληρώσει την παραγγελία με την αναγραφόμενη τιμή που ξεκίνησε την διαδικασία της παραγγελίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

    Οι αποστολές των προϊόντων θα γίνονται στην διεύθυνση που έχει καταχωρήσει ο πελάτης και εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμο η παράδοση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους χρόνους που αναφέρονται για κάθε προϊόν. Το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν από τον προμηθευτή. Στην περίπτωση παραγγελίας κάποιου προϊόντος το οποίο δεν είναι διαθέσιμο το www.gyaliailiou.gr οφείλει να επικοινωνήσει εντός 7 εργάσιμων ημερών με τον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) για την επίλυση του ζητήματος, θα εξετάζεται νέα ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του προϊόντος, είτε η αποστολή παρόμοιου προϊόντος ίσης αξίας με την παραγγελία του αρχικού προϊόντος, είτε διαφορετικής αξίας με την αναπροσαρμογή του τελικού κόστους προς τον χρήστη ανάλογα με την διαφορά τιμής που πιθανώς μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμφωνεί σε κάποια από τις εναλλακτικές προτάσεις τότε υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο πεδίο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ.
    Το www.gyaliailiou.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σε περιπτώσεις ανεπαρκούς αποθέματος του επιλεγμένου προϊόντος, μη παράδοσης στην περιοχή σας ή σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα της παραγγελίας εγγραφεί με λάθος τιμή εξαιτίας τυπογραφικού σφάλματος ή λάθους στοιχεία τιμολόγησης από τους συνεργάτες ή προμηθευτές. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από το www.gyaliailiou.gr θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (Ε-mail) και το ποσό που χρεωθήκατε κατά την παραγγελία σας θα σας επιστραφεί το συντομότερο δυνατόν, μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες από την παραγγελία σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

    Οι τρόποι πληρωμής όλων των προϊόντων που βρίσκονται στο www.gyaliailiou.gr είναι οι εξής:

  • Αντικαταβολή (μετρητά κατά την παράδοση του προϊόντος στην εταιρεία ταχυμεταφορών)
  • Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς

           IBAN: GR84 0172 0530 0050 5306 1539 969
           BIC: PIRBGRAA
           Δικαιούχος: ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΣ

  • Pay Pal
  • Παραλαβή από το κατάστημα

    Τα προϊόντα παραδίδονται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών της δικιάς μας επιλογής και παραδίδονται στην διεύθυνση που εσείς μας έχετε υποδείξει. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος βαρύνουν τον χρήστη και ισχύουν για αγορές κάτω των 80,00€, για αγορές άνω των 80,00€ τα έξοδα αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ και ισχύουν για βάρος προϊόντων μέχρι 2 κιλά. Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 2 κιλών οι χρεώσεις θα γίνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της εταιρείας ταχυμεταφορών και κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη, ασχέτως από το ύψος της παραγγελίας. Επίσης τονίζεται ότι στην περίπτωση της παράδοσης με αντικαταβολή η χρέωση της αντικαταβολής θα γίνεται πάντα, ασχέτως από το ύψος της παραγγελίας.

    Οι χρεώσεις των εξόδων αποστολής και αντικαταβολής έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 80,00 €
  Έξοδα αποστολής Έξοδα αντικαταβολής
Αττική 4,00€ 3,50€
Εκτός Αττικής 5,50€ 5,50€
Εκτός Ελλάδος Κατόπιν συνεννοήσεως Δεν παρέχεται
 
ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 80,00 €
  Έξοδα αποστολής Έξοδα αντικαταβολής
Αττική ΔΩΡΕΑΝ 3,50€
Εκτός Αττικής ΔΩΡΕΑΝ 5,50€
Εκτός Ελλάδος Κατόπιν συνεννοήσεως Δεν παρέχεται
     
*οι τιμές αναφέρονται σε προιόντα που δεν ξεπερνούν
τα 2 κιλά βάρος και συμπεριλανβάνουν το ΦΠΑ.

    Ο χρόνος παράδοσης είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες για την Αττική και 3-5 εργάσιμες ημέρες εκτός Αττικής. Για παραγγελίες έκτος Ελλάδος, ο χρόνος και το κόστος παράδοσης θα προσαρμόζεται ανάλογα με την τοποθεσία παράδοσης, κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία ταχυμεταφορών και την ενημέρωση του πελάτη, επίσης σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εξόφληση της παραγγελίας με αντικαταβολή.
     To www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών καταστροφές του προϊόντος κατά την μεταφορά του προς τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει επίσης την παραλαβή του προϊόντος από το φυσικό κατάστημα χωρίς την χρέωση των εξόδων αποστολής. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει την παραλαβή από το κατάστημα, το προϊόν θα παραμείνει δεσμευμένο στο όνομα του πελάτη για 3 εργάσιμες ημέρες, μετά το πέρασμα αυτών των ημερών το προϊόν μπορεί να διατεθεί ξανά προς πώληση και ουδεμία ευθύνη φέρει το www.gyaliailiou.gr προς τον πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

    Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του να την ακυρώσει. Εάν το προϊόν δεν έχει φύγει από το φυσικό χώρο του καταστήματος προς παράδοση, ο πελάτης δεν χρεώνεται τίποτα και το www.gyaliailiou.gr οφείλει να του επιστρέψει τα καταβληθέντα χρήματα του. Όταν η αποστολή του προϊόντος έχει ολοκληρωθεί και ο πελάτης δεν αποδέχεται άμεσα για οποιοδήποτε λόγο την παραλαβή του προϊόντος η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο εάν το προϊόν έχει μείνει ανέπαφο, ακέραιο στην αρχική του συσκευασία και χωρίς άλλη προϋπόθεση με μοναδική χρέωση τα έξοδα αποστολής προς τον πελάτη ασχέτως από το ύψος παραγγελίας των προϊόντων.
    Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αποδεχτεί το προϊόν και για οποιοδήποτε λόγο θέλει να το επιστρέψει, πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, να ενημερώσει το www.gyaliailiou.gr μέσω E-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Το προϊόν πρέπει να έχει μείνει ανέπαφο και ακέραιο  στην αρχική του συσκευασία που του παραδόθηκε. Η επιστροφή θα γίνεται με courier (ιδιωτικός ταχυμεταφορέας) της δικής του επιλογής και με δική του χρέωση των εξόδων αποστολής.
    Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να αλλάξει το αγορασμένο προϊόν με κάποιο άλλο, πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, να ενημερώσει το www.gyaliailiou.gr μέσω E-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Το δικαίωμα αλλαγής ισχύει αυστηρά για μία φορά και μόνο. Θα υπολογίζεται το κόστος της παραγγελίας του προϊόντος που θα αντικαταστήσει το αρχικό προϊόν και θα αφαιρείται το κόστος της παραγγελίας του αρχικού προϊόντος.   Η πιθανή διαφορά που μπορεί να προκύψει, πρέπει να καταβληθεί άμεσα στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει την αλλαγή με ένα προϊόν μεγαλύτερης αξίας από το αρχικό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής. Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει την αλλαγή με ένα προϊόν μικρότερης αξίας από το αρχικό προϊόν το www.gyaliailiou.gr είναι υποχρεωμένο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αλλαγής να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό.
    Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρούνται αυστηρά οι παραπάνω όροι, το www.gyaliailiou.gr δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος και ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει έναντι του πελάτη.
    Στην περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή διαφορετικό από αυτό που παρήγγειλε ο πελάτης πρέπει εντός 3 εργάσιμων ημερών να ενημερώσει το www.gyaliailiou.gr μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail) για την αντικατάσταση του. Η αντικατάσταση, εφόσον το προϊόν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο, θα γίνεται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την στιγμή παραλαβής στην έδρα του www.gyaliailiou.gr του ελαττωματικού ή διαφορετικού προϊόντος από την παραγγελία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο πελάτη. Εάν το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, η αντικατάσταση θα γίνεται όταν ο προμηθευτής θα παραδώσει στο www.gyaliailiou.gr εκ νέου το συγκεκριμένο προϊόν και ο πελάτης θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στον πελάτη.
    Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ που βρίσκεται στο www.gyaliailiou.gr. Τηλεφωνικές ακυρώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να αναφέρεται και ο τραπεζικός λογαριασμός του υπό την μορφή ΙΒΑΝ και η τράπεζα όπου ανήκει. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή που θα παραδοθεί το προϊόν στην έδρα του www.gyaliailiou.gr, στο λογαριασμό που μας έχει υποδείξει ο πελάτης.
    Τέλος, σε περίπτωση ειδικής παραγγελίας κάποιου προϊόντος από τον πελάτη, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη και μόνο δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές ή αλλαγές για οποιαδήποτε λόγο και το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον πελάτη. Για να προχωρήσει κάποια ειδική παραγγελία πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως το προϊόν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    Κατά την χρήση του www.gyaliailiou.gr συμφωνεί ο πελάτης ότι οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ ιδιωτικές και ασφαλείς. Οποιαδήποτε πληροφορία ή μήνυμα ή στοιχεία πελατών μπορούν να υποκλαπούν από τρίτους, ακόμα και αν υπάρχει η ειδοποίηση ότι η συναλλαγή είναι κρυπτογραφημένη.    
    Το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και σε περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του και δεν είναι εφικτή ή δύσκολη η πρόσβαση σε αυτό. Επίσης, παρά τα εν ισχύ μέτρα ασφαλείας, αν εντοπιστούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και στους διακοσμητές (servers) ή/και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) “ιοί” ή άλλο βλαβερό λογισμικό και μεταδοθούν στους Η/Υ των πελατών προκαλώντας καταστροφές οποιασδήποτε μορφής, περιορισμένων, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, συμπτωματικών και επακόλουθων το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.
    Τέλος, το www.gyaliailiou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επικοινωνία του πελάτη με τρίτους που μπορεί να διαφημίζονται στο www.gyaliailiou.gr, όπως επίσης για οποιαδήποτε ζήτημα προκύψει από πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του πελάτη και του διαφημιζόμενου. Το www.gyaliailiou.gr μπορεί να έχει παραπομπές σε διαφορετικούς διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, τις υπηρεσίες τους, την διαρκή και ασφαλή πρόσβαση σε αυτά και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτά με κανένα τρόπο.

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

    Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για το www.gyaliailiou.gr. Το www.gyaliailiou.gr διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να προβεί σε τροποποιήσεις επιμέρους ή εξολοκλήρου στούς όρους χρήσης, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το www.gyaliailiou.gr δεσμεύεται στους πελάτες της μόνο, για παραγγελίες και συναλλαγές που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την στιγμή της τροποποίησης. Κάθε τυχών τροποποίηση θα ισχύει αυτόματα με την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα.
    Στην περίπτωση που κάποιος όρος καταστεί άκυρος από το σύνολο των όρων χρήσεως δεν σημαίνει αυτόματα και την ακύρωση των υπολοίπων όρων χρήσεως του www.gyaliailiou.gr.
    Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ του πελάτη και του www.gyaliailiou.gr που πιθανόν μπορεί να προκύψει και δεν δύναται η επίλυση της αρχικά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Back to top